wang xuanjie's dachengquan

wang xuanjie shows few zhanzhuang and his quanwu at zizhu parc in beijing. Go to http://quanxue.blogspot.com/ for articles"